Mbjellja e Vetullave

Për shkak se është e përhershme, mbjellja e vetullave preferohet nga gratë jo vetëm në rastin e ndonjë sëmundjeje, traume, apo djegieje, por edhe kur ato duan të kenë një pamje estetikisht të bukur.

Megjithese vetullat janë më të ndjeshme, proçedura është e njëjtë afërsisht me mbjelljen e flokëve.

Operacioni i mbjelljes së vetullës është një proçedurë që duhet të punohet më delikatesë, rigoroze në aspektin e formës dhe strukturës.

KUSH MUND TA BEJE MBJELLJEN E VETULLAVE?

Struktura e vetullave ndahet në 3 grupe, në drejtime të ndryshme si pjesët e mesme, të brendshme dhe të jashtme. Për këtë arsye, personi i cili do të bëjë mbjelljen e vetullave duhet të ketë eksperiencë dhe të jete specialist në fushën e tij.

FAZAT E MBJELLJES SE VETULLAVE

1) Ekzaminimi dhe forma

Pikëpamjet dhe kërkesat e pacientit dëgjohen para operacionit. Sipas këtyre të dhënave, bëhet vizatimi i vetullave, plani i hollësisë dhe trashësisë.

2) Marrja e rrënjëve

Si zona donatore preferohet zona e flokëve që është mes dy veshëve. Mbjellja e vetullave kryhet me rrënjë flokësh njëshe të marra nga kjo zonë.

3) Anestezia lokale dhe hapja e kanaleve

Për arsye se anestezia lokale aplikohet para proçedurës, nuk bëhet fjalë që të ndjeni ndonjë dhimbje.

Pas anestezisë lokale, procedura e hapjes së kanaleve kryhet nga specialisti në përputhje me planin e vizatimit të vetullave të përcaktuar gjatë ekzaminimit.

Proçedura mund të rishikohet për të përsosur rezultatin, por nuk bëhet seancë e dytë nëse nuk ka kërkesë nga ana e pacientit.

PERKUJDESI PAS MBJELLJES

Ndodh një rënie 80 % e rrënjëve në muajin e parë dhe pastaj fillon procedura e daljes së fijeve.
Pas muajit të 6 -të dalin intensivisht. Rekomandohet të pritet 1 vit për të marrë rezultatin përfundimtar të procesit.

Rëndësia e pamjes estetike po rritet dita ditës. Problemi i formës së vetullës lidhur me traumat ose për shkak të shenjave mund të krijojë probleme psikologjike përveç ankthit estetik. Mund të ndjehet mungesa e vetëbesimit dhe ulja e motivimit për jetën.
Si rezultat i proçedurave të kryera, vërehet jo vetëm shërimi estetik por edhe përmirësimi psikologjik.

Falë zhvillimeve teknologjike që zhvillohen dita ditës, sigurohet suksesi i proçedurave në estetikën e fytyrës duke zbatuar teknologjitë e reja.

A KA DHIMBJE KY OPERACION?

Për arsye se anestezia lokale aplikohet gjatë operacionit, nuk do të ndjeni ndonjë dhimbje.

TOP